Stortinget - Møte onsdag den 3. april 2013 kl. 10

Dato: 03.04.2013
President: Øyvind Korsberg

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.08.