Høringer - Høring mandag den 13. mai 2019 *

Dato: 13.05.2019
Møteleder: Dag Terje Andersen

Innhald

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Høringen ble avsluttet kl. 15.16.