Høringer - Åpen kontrollhøring 20. mars 2017 om Politiets og Forsvarets objektsikring

Dato: 20.03.2017
Møteleder: Martin Kolberg

Innhald

Dagsorden

Høringen slutt kl. 16.55.