Høringer - Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen torsdag den 30. september 2010 kl. 9

Dato: 30.09.2010
Møteleder: Anders Anundsen (FrP)(komiteens leder)

Dagsorden

  • Sak:

    Forsvarets bruk av midler under Norwegian Battle Lab & Experimentation (NOBLE)

Høringen slutt kl. 20.23.