Høringer - Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen onsdag den 19. mai 2010 kl. 9

Dato: 19.05.2010
Møteleder: Anders Anundsen (FrP) (komiteens leder)

Dagsorden

 • Sak:

  Oppfølging av Stortingets vedtak om kryptering av helseregistre

 • Uten tittel

  Om oppfølging av Stortingets vedtak om kryptering  av helseregistre

 • Uten tittel

  Om oppfølging av Stortingets vedtak om kryptering  av Forsvarets helseregister

 • Uten tittel

  Om ivaretakelse av personvernet i helseregistre

Høringen slutt kl. 13.03.