Høringer - Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen mandag den 8. februar 2010 kl. 9

Dato: 08.02.2010
Møteleder: Anders Anundsen (FrP) (komiteens leder)

Dagsorden

  • Sak:

    Riksrevisjonens undersøking av drift og vedlikehald av vegnettet (Dokument nr. 3:16 (2008–2009))

Høringen slutt kl. 12.11.