Høringer - Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen fredag den 15. januar 2010 kl. 9

Dato: 15.01.2010
Møteleder: Anders Anundsen (FrP)(komiteens leder)

Dagsorden

  • Sak:

    Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Arbeids- og velferdsetaten for budsjettåret 2008 (Tillegg 2 til Dokument 1 (2009–2010)).

Høringen slutt kl. 16.51.