Høringer - Åpen høring i finanskomiteen mandag den 23. mai 2005 kl. 11

Dato: 23.05.2005
Møteleder: Siv Jensen(FrP) (komiteens leder)

Dagsorden

Høringen slutt kl. 12.30.