Høringer - Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen mandag den 9. mai 2005 kl. 8

Dato: 09.05.2005
Møteleder: Martin Engeset (H) (komiteens første nestleder)

Dagsorden

Høringen slutt kl. 10.30.