Høringer - Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen mandag den 21. februar 2005 kl. 10

Dato: 21.02.2005
Møteleder: Ågot Valle (SV) (komiteens leder)

Dagsorden

  • Sak

    Riksrevisjonen legger fram: 1 Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2003. 2 Antegnelser til statsregnskapet og saker til orientering. Sak 1 under Forsvarsdepartementet – Regnskapet for 2003 (Dokument nr. 1 (2004-2005) )

Høringen slutt kl. 17.10