Høringer - Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen torsdag den 14. oktober 2004 kl. 10

Dato: 14.10.2004
Møteleder: Ågot Valle (SV) (komiteens leder)

Dagsorden

Høringen slutt kl. 13.46