Høringer - Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen mandag den 11. oktober 2004 kl. 9.30

Dato: 11.10.2004
Møteleder: ÅgotValle (SV) (komiteens leder)

Dagsorden

  • Sak

    Riksrevisjonens undersøkelse om Samferdselsdepartementets og Jernbaneverkets styring av BaneTele AS og departementets saksbehandling av statslånet til selskapet ((Dokument nr. 3:10 (2003-2004)))

Høringen slutt kl. 13.20