Europautvalget - Møte i Europautvalget torsdag den 31. januar 2019

Dato: 31.01.2019

Sak nr. 3

Eventuelt

Talarar

Lederen: Jeg vil be om at følgende punkt unntas offentlighet.

Unntatt offentlighet.

Lederen: Hvis det ikke er mer under Eventuelt, takker jeg utvalgets medlemmer for møtet.