Europautvalget - Møte i Europautvalget torsdag den 31. januar 2019

Dato: 31.01.2019

Formalia

Møtet ble ledet av utenriks- og forsvarskomiteens leder, Anniken Huitfeldt.

(Deler av referatet er unntatt offentlighet fram til 5. februar 2020.)

Næringskomiteen var invitert til å delta.

Til stede var: Anniken Huitfeldt, Michael Tetzschner, Christian Tybring-Gjedde, Hårek Elvenes, Audun Lysbakken, Liv Signe Navarsete, Ingjerd Schou, Svein Roald Hansen, Heidi Nordby Lunde, Sigbjørn Gjelsvik og Espen Barth Eide.

Fra næringskomiteen: Geir Pollestad, Margunn Ebbesen, Ruth Grung, Geir Adelsten Iversen, Kårstein Eidem Løvaas, Cecilie Myrseth, Steinar Reiten og Bengt Rune Strifeldt.

Fra regjeringen møtte utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide.

Følgende embets- og tjenestemenn fikk adgang til møtet:

Fra Utenriksdepartementet: ekspedisjonssjef Niels Engelschiøn, avdelingsdirektør Jørn Gloslie, avdelingsdirektør Alex Vodicka Winther, fagdirektør Evan Kittelsen, seniorrådgiver Helga Helland, seniorrådgiver Kristin Brodtkorb Traavik og aspirant Håkon Kristensen Moe.

Videre var utenriks- og forsvarskomiteens sekretær Eivind Homme til stede.

For Stortingets administrasjon deltok Margrethe Saxegaard, Per Nestande, Eric Christensen, Jeanette Berseth og Hilde Markhus som observatører.

Lederen: Er det kommentarer til dagsordenen? – Ruth Grung, vær så god.

Ruth Grung (A): På siste møte tok jeg opp det med fiskehelse og forskrivningsretten og det arbeidet som pågår med tilpasning til EØS. Det er ganske avgjørende at vi får opprettholdt den forskrivningsretten med tanke på de ambisjonene vi har innenfor sjømat. Jeg etterlyser hvorfor vi ikke får en slik orientering her i dag.

Lederen: Utenriksministeren vil si noen ord under Eventuelt. Hvis det ikke er tilfredsstillende, kan vi sette det opp på dagsordenen med andre statsråder på neste møte. – Er det greit? Da sier vi det slik, og vi går til sak nr. 1.