Leveringsfristar for innstillingar

I denne lista finn du eit oversyn over fristar for innstillingar som komiteane skal levera.

Avgrens utvalet

Leveringsfrist for innstilling frå komité
Levering Sak Behandling
24.04.2018

Dokument 8:119 S (2017-2018)

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Heidi Greni, Siv Mossleth, Ivar Odnes og Willfred Nordlund om eit statleg vedlikehaldsprogram for fylkesvegnettet

Blir behandla av Transport- og kommunikasjonskomiteen
03.05.2018
24.04.2018

Dokument 8:126 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug om mindre helseskadelig nærmiljø i byområder

Blir behandla av Transport- og kommunikasjonskomiteen
03.05.2018
08.05.2018

Dokument 8:35 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Ketil Kjenseth og Carl-Erik Grimstad om forsøk med blokkjeder i det offentlige

Blir behandla av Transport- og kommunikasjonskomiteen
15.05.2018
08.05.2018

Prop. 41 S (2017-2018)

Gjennomføring av rv 555 Sotrasambandet i Hordaland som OPS-prosjekt med delvis bompengefinansiering

Blir behandla av Transport- og kommunikasjonskomiteen
15.05.2018
08.05.2018

Dokument 8:151 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ivar Odnes, Geir Pollestad, Kari Anne Bøkestad Andreassen og Sigbjørn Gjelsvik om mindre bompenger gjennom statlig overtakelse av garanti på bompengelån

Blir behandla av Transport- og kommunikasjonskomiteen
15.05.2018
22.05.2018

Dokument 8:142 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Espen Stoknes, Siri Gåsemyr Staalesen og Torstein Tvedt Solberg om smarte byer

Blir behandla av Transport- og kommunikasjonskomiteen