Leveringsfristar for innstillingar

I denne lista finn du eit oversyn over fristar for innstillingar som komiteane skal levera.

Avgrens utvalet

Leveringsfrist for innstilling frå komité
Levering Sak Behandling
Høsten 2019

Dokument 3:10 (2018-2019)

Riksrevisjonens undersøkelse av informasjon om resultater av bistand til utdanning

Blir behandla av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Høsten 2019

Dokument 3:11 (2018-2019)

Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne

Blir behandla av Kontroll- og konstitusjonskomiteen