Leveringsfristar for innstillingar

I denne lista finn du eit oversyn over fristar for innstillingar som komiteane skal levera.

Avgrens utvalet

Leveringsfrist for innstilling frå komité
Levering Sak Behandling
02.06.2020

Dokument 2 (2019-2020)

Riksrevisjonens årsrapport for 2019

Blir behandla av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
11.06.2020
09.06.2020

Meld. St. 12 (2019-2020)

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2018-2019

Blir behandla av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
16.06.2020
Høsten 2020

Dokument 3:6 (2019-2020)

Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket

Blir behandla av Kontroll- og konstitusjonskomiteen