Leveringsfristar for innstillingar

I denne lista finn du eit oversyn over fristar for innstillingar som komiteane skal levera.

Avgrens utvalet

Leveringsfrist for innstilling frå komité
Levering Sak Behandling
20.10.2020

Dokument 8:33 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Torgeir Knag Fylkesnes, Freddy André Øvstegård og Kari Elisabeth Kaski om å redusere isolasjonspraksis i fengsler som fører til risiko for tortur og umenneskelig behandling

Blir behandla av Justiskomiteen
20.10.2020

Prop. 66 L (2019-2020)

Endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern, skyting mot politiet mv.)

Blir behandla av Justiskomiteen
20.10.2020

Dokument 8:107 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åsunn Lyngedal, Lene Vågslid og Martin Henriksen om raskt å få bygget fagskolen for brann og beredskap i Tjeldsund

Blir behandla av Justiskomiteen
03.11.2020

Dokument 8:95 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Linda C. Hofstad Helleland, Kristin Ørmen Johnsen, Tage Pettersen, Morten Wold, Silje Hjemdal, Grunde Almeland og Jorunn Gleditsch Lossius om straffeforfølgning av de som tjener penger på idrettsprestasjoner som følge av doping og krav til endringer i internasjonal idrett

Blir behandla av Justiskomiteen
03.11.2020

Dokument 8:35 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen og Mona Fagerås om rettslig amnesti mot anmeldelse og straffeforfølgelse for egne brukerdoser til personer som yter assistanse til rusbrukere hvor det er fare for liv og helse

Blir behandla av Justiskomiteen
03.11.2020

Dokument 8:36 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Jenny Klinge, Marit Knutsdatter Strand og Liv Signe Navarsete om at domstolene skal ha stedlig ledelse og at endringer i domstolstrukturen skal avgjøres i Stortinget

Blir behandla av Justiskomiteen
03.11.2020

Dokument 8:104 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Marit Arnstad, Liv Signe Navarsete, Jenny Klinge og Willfred Nordlund om å sette ned en totalberedskapskommisjon

Blir behandla av Justiskomiteen
03.11.2020

Dokument 8:121 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Emilie Enger Mehl, Marit Arnstad og Liv Signe Navarsete om å gjennomføre en evaluering av Domstoladministrasjonen

Blir behandla av Justiskomiteen
17.11.2020

Dokument 8:115 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen og Kari Kjønaas Kjos om tiltak mot ungdoms- og gjengkriminalitet

Blir behandla av Justiskomiteen
17.11.2020

Prop. 92 LS (2019-2020)

Lov om finansavtaler (finansavtaleloven) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutninger nr. 125/2019 og 130/2019 av 8. mai 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/17/EU om kredittavtaler for forbrukere i forbindelse med fast eiendom til boligformål (boliglåndirektivet) og delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1125/2014

Blir behandla av Justiskomiteen
17.11.2020

Prop. 92 LS (2019-2020)

Lov om finansavtaler (finansavtaleloven) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutninger nr. 125/2019 og 130/2019 av 8. mai 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/17/EU om kredittavtaler for forbrukere i forbindelse med fast eiendom til boligformål (boliglåndirektivet) og delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1125/2014

Blir behandla av Justiskomiteen
17.11.2020

Dokument 8:70 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Petter Eide om å sikre barn som har vært utsatt for svikt av det offentlige, lik tilgang på erstatninger uavhengig av hvilken kommune de bor i

Blir behandla av Justiskomiteen
17.11.2020

Dokument 8:81 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Solfrid Lerbrekk om å styrke og utvide ordningen med gratis rettshjelp til ofre for trygdeskandalen

Blir behandla av Justiskomiteen
17.11.2020

Dokument 8:79 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes og Freddy André Øvstegård om oppfølging av uriktig straffedømte asylsøkere på tilsvarende måte som i Nav-sakene

Blir behandla av Justiskomiteen
17.11.2020

Dokument 6 (2019-2020)

Melding for året 2019 fra Norges institusjon for menneskerettigheter

Blir behandla av Justiskomiteen
08.12.2020

Dokument 8:41 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Jette F. Christensen om en lov mot moderne slaveri

Blir behandla av Justiskomiteen
08.12.2020

Dokument 8:63 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om ratifikasjon av tillegg til Roma-vedtektene om straffeforfølgelse av folkerettsstridig angrepskrig og kriminalisering av folkerettsstridig angrepskrig i norsk straffelov

Blir behandla av Justiskomiteen