Leveringsfristar for innstillingar

I denne lista finn du eit oversyn over fristar for innstillingar som komiteane skal levera.

Avgrens utvalet

Leveringsfrist for innstilling frå komité
Levering Sak Behandling
Høsten

Dokument 8:41 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Jette F. Christensen om en lov mot moderne slaveri

Blir behandla av Justiskomiteen
Høsten

Dokument 8:95 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Linda C. Hofstad Helleland, Kristin Ørmen Johnsen, Tage Pettersen, Morten Wold, Silje Hjemdal, Grunde Almeland og Jorunn Gleditsch Lossius om straffeforfølgning av de som tjener penger på idrettsprestasjoner som følge av doping og krav til endringer i internasjonal idrett

Blir behandla av Justiskomiteen
Høsten

Dokument 8:97 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen og Sheida Sangtarash om mer rettferdig inkasso og ulike tiltak for å hindre at flere havner i gjeldsfeller

Blir behandla av Justiskomiteen
Høsten

Dokument 8:105 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum, Siv Mossleth og Geir Adelsten Iversen om styrket helikopterberedskap i Nord-Norge

Blir behandla av Justiskomiteen
Høsten

Dokument 8:126 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken og Olivia Corso Salles om å bedre beredskapen for cruisetrafikken i norske farvann

Blir behandla av Justiskomiteen
Høsten

Dokument 8:141 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantane Marit Arnstad, Geir Inge Lien og Emilie Enger Mehl om en offentlig utredning om straffesakskjeden

Blir behandla av Justiskomiteen
Høsten

Prop. 105 L (2018-2019)

Endringer i politiloven mv. (bevæpnet patruljering mellom sårbare objekter mv.)

Blir behandla av Justiskomiteen