Leveringsfristar for innstillingar

I denne lista finn du eit oversyn over fristar for innstillingar som komiteane skal levera.

Avgrens utvalet

Leveringsfrist for innstilling frå komité
Levering Sak Behandling
06.12.2021

Dokument 8:12 S (2021-2022)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Seher Aydar om å redde fødeavdelingen i Kristiansund

Blir behandla av Helse- og omsorgskomiteen
07.12.2021

Prop. 3 L (2021-2022)

Endringer i pasientjournalloven (tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger m.m.)

Blir behandla av Helse- og omsorgskomiteen
14.12.2021
09.12.2021

Prop. 1 S (2021-2022)

Statsbudsjettet 2022

Blir behandla av Helse- og omsorgskomiteen
16.12.2021
09.12.2021

Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022)

Endring av Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022

Blir behandla av Helse- og omsorgskomiteen
16.12.2021
13.12.2021

Prop. 20 S (2021-2022)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet

Blir behandla av Helse- og omsorgskomiteen
21.12.2021

Dokument 8:8 S (2021-2022)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes og Seher Aydar om en tannhelsereform for å behandle tennene som en del av kroppen

Blir behandla av Helse- og omsorgskomiteen
18.01.2022
21.12.2021

Dokument 8:9 S (2021-2022)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes og Seher Aydar om å bevare Ullevål sykehus, å bevare Gaustad sykehus som psykiatrisk sykehus og bygge ut Aker sykehus som lokalsykehus for hele Groruddalen

Blir behandla av Helse- og omsorgskomiteen
18.01.2022
21.12.2021

Dokument 8:17 S (2021-2022)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kristoffer Robin Haug og Irene Ojala om å sikre et godt sykehustilbud til pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Blir behandla av Helse- og omsorgskomiteen
18.01.2022
15.02.2022

Prop. 221 L (2020-2021)

Endringer i helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven (regulering av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling)

Blir behandla av Helse- og omsorgskomiteen
15.02.2022

Prop. 236 L (2020-2021)

Endringer i helsepersonelloven (autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere)

Blir behandla av Helse- og omsorgskomiteen
22.03.2022

Meld. St. 38 (2020-2021)

Nytte, ressurs og alvorlighet. Prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Blir behandla av Helse- og omsorgskomiteen