Leveringsfristar for innstillingar

I denne lista finn du eit oversyn over fristar for innstillingar som komiteane skal levera.

Avgrens utvalet

Leveringsfrist for innstilling frå komité
Levering Sak Behandling
20.10.2020

Dokument 8:114 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gisle Meininger Saudland, Sylvi Listhaug, Jon Georg Dale og Terje Halleland om å stanse utbygging av vindkraft etter gammelt konsesjonssystem, inntil rettssystemet har endelig avgjort klager som er brakt inn for domstolene

Blir behandla av Energi- og miljøkomiteen
03.11.2020

Meld. St. 19 (2019-2020)

Miljøkriminalitet

Blir behandla av Energi- og miljøkomiteen
03.11.2020

Prop. 100 L (2019-2020)

Endringer i vannressursloven og energiloven mv. (administrative reaksjoner og sanksjoner)

Blir behandla av Energi- og miljøkomiteen