Leveringsfristar for innstillingar

I denne lista finn du eit oversyn over fristar for innstillingar som komiteane skal levera.

Leveringsfrist for innstilling frå komité
Levering Sak Behandling
06.12.2021

Dokument 8:12 S (2021-2022)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Seher Aydar om å redde fødeavdelingen i Kristiansund

Blir behandla av Helse- og omsorgskomiteen
07.12.2021

Prop. 15 L (2021-2022)

Endringer i folketrygdloven mv. (styrking av fedres rett til foreldrepenger mv.)

Blir behandla av Familie- og kulturkomiteen
07.12.2021

Prop. 12 L (2021-2022)

Endringer i rettsgebyrloven (nedjustering av gebyrer)

Blir behandla av Justiskomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Prop. 31 L (2021-2022)

Endringer i lov om film og videogram (oppheving av registrerings- og gebyrplikt mv.)

Blir behandla av Familie- og kulturkomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022)

Endring av Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022

Blir behandla av Finanskomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022)

Endring av Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022

Blir behandla av Familie- og kulturkomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021-2022)

Endring av Prop. 1 LS (2021-2022) Skatter, avgifter og toll 2022

Blir behandla av Finanskomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021-2022)

Endring av Prop. 1 LS (2021-2022) Skatter, avgifter og toll 2022

Blir behandla av Finanskomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Prop. 25 S (2021-2022)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kulturdepartementet

Blir behandla av Familie- og kulturkomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Prop. 3 L (2021-2022)

Endringer i pasientjournalloven (tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger m.m.)

Blir behandla av Helse- og omsorgskomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Prop. 18 S (2021-2022)

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Barne- og familiedepartementet

Blir behandla av Familie- og kulturkomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Prop. 21 S (2021-2022)

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet

Blir behandla av Justiskomiteen
07.12.2021

Prop. 1 S (2021-2022)

Statsbudsjettet 2022

Blir behandla av Familie- og kulturkomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Prop. 1 S (2021-2022)

Statsbudsjettet 2022

Blir behandla av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Dokument 8:16 S (2021-2022)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg og Sylvi Listhaug om å sikre rettigheter til dagpenger og sykepenger for alle arbeidstakere uten aldersdiskriminering

Blir behandla av Arbeids- og sosialkomiteen
07.12.2021

Prop. 1 LS (2021-2022)

lnnst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2022 - lovsaker

Blir behandla av Finanskomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Prop. 1 S (2021-2022)

Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2022

Blir behandla av Finanskomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Prop. 208 LS (2020-2021)

Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer og samtykke til deltagelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/2088 og forordning (EU) 2020/852

Blir behandla av Finanskomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Prop. 223 L (2020-2021)

Endringer i pensjonslovgivningen mv. (pensjon fra første krone og dag, garanterte pensjonsprodukter)

Blir behandla av Finanskomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Prop. 226 L (2020-2021)

Endringer i lov om Schengen informasjonssystem (SIS-loven) mv.

Blir behandla av Justiskomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Prop. 235 LS (2020-2021)

Endringer i verdipapirhandelloven (EU-gjenopprettingsprospekt mv.) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) 2021/337 om EU-gjenopprettingsprospekt i EØS-avtalen

Blir behandla av Finanskomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Prop. 235 LS (2020-2021)

Endringer i verdipapirhandelloven (EU-gjenopprettingsprospekt mv.) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) 2021/337 om EU-gjenopprettingsprospekt i EØS-avtalen

Blir behandla av Finanskomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Prop. 208 LS (2020-2021)

Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer og samtykke til deltagelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/2088 og forordning (EU) 2020/852

Blir behandla av Finanskomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Prop. 233 LS (2020-2021)

Lov om forsikringsformidling (forsikringsformidlingsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 214/2018 av 26. oktober 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/97 og direktiv (EU) 2018/411

Blir behandla av Finanskomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Prop. 240 S (2020-2021)

Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen av 24. april 2014 mellom Norge og Belgia for å unngå dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og for å forebygge skatteunndragelse, undertegnet i Oslo den 8. september 2021

Blir behandla av Finanskomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Prop. 242 L (2020-2021)

Endringer i rekonstruksjonsloven (forlengelse av lovens virketid)

Blir behandla av Justiskomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Prop. 1 LS (2021-2022)

lnnst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2022

Blir behandla av Finanskomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Prop. 233 LS (2020-2021)

Lov om forsikringsformidling (forsikringsformidlingsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 214/2018 av 26. oktober 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/97 og direktiv (EU) 2018/411

Blir behandla av Finanskomiteen
14.12.2021
08.12.2021

Prop. 21 S (2021-2022)

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet

Blir behandla av Utenriks- og forsvarskomiteen
08.12.2021

Prop. 19 S (2021-2022)

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Forsvarsdepartementet

Blir behandla av Utenriks- og forsvarskomiteen
08.12.2021

Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022)

Endring av Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022

Blir behandla av Utenriks- og forsvarskomiteen
15.12.2021
08.12.2021

Prop. 1 S (2021-2022)

Statsbudsjettet 2022

Blir behandla av Utenriks- og forsvarskomiteen
15.12.2021
08.12.2021

Prop. 30 S (2021-2022)

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Utanriksdepartementet

Blir behandla av Utenriks- og forsvarskomiteen
09.12.2021

Prop. 21 S (2021-2022)

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet

Blir behandla av Kommunal- og forvaltningskomiteen
16.12.2021
09.12.2021

Prop. 1 S (2021-2022)

Statsbudsjettet 2022

Blir behandla av Kommunal- og forvaltningskomiteen
16.12.2021
09.12.2021

Prop. 1 S (2021-2022)

Statsbudsjettet 2022

Blir behandla av Helse- og omsorgskomiteen
16.12.2021
09.12.2021

Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022)

Endring av Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022

Blir behandla av Helse- og omsorgskomiteen
16.12.2021
09.12.2021

Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022)

Endring av Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022

Blir behandla av Kommunal- og forvaltningskomiteen
16.12.2021
09.12.2021

Prop. 24 S (2021-2022)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Blir behandla av Kommunal- og forvaltningskomiteen
16.12.2021
09.12.2021

Prop. 22 S (2021-2022)

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet

Blir behandla av Kommunal- og forvaltningskomiteen
16.12.2021