Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Svalbardbudsjettet 2022

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 7. desember 2021

Ine Eriksen Søreide

Sylvi Listhaug

leder

ordfører