Innstilling fra finanskomiteen om Statsrekneskapen 2020

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 25. mai 2021

Mudassar Kapur

leder og ordfører