Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag om etablering av et pilotprogram for industri 4.0

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 25. mai 2021

Geir Pollestad

André N. Skjelstad

leder

ordfører