Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag om et styrket Nav

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 27. april 2021

Erlend Wiborg

Margret Hagerup

leder

ordfører