Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Svalbardbudsjettet 2021

Dette dokument

  • Innst. 17 S (2020–2021)
  • Kjeldedokument: Prop. 1 S (2020–2021)
  • Utgjevar: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetal: 5
Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 8. desember 2020

Anniken Huitfeldt

Siv Jensen

leder

ordfører