Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet (rammeområdene 1, 6 og 18)

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 8. desember 2020

Karin Andersen

leder og ordf. for kap. 20, 21, 24, 590 og 3024

Norunn Tveiten Benestad

ordf. for kap. 531, 546, 573, 2412, 5312 og 5615

Torhild Bransdal

ordf. for kap. 291, 502, 595, 3291 og 3595

Torill Eidsheim

ordf. for kap. 530, 545 og 5447

Jon Engen-Helgheim

ordf. for kap. 490, 533, 587, 3490, 3533 og 3587

Masud Gharahkhani

ordf. for kap. 491

Heidi Greni

ordf. for kap. 553, 554, 571 og 572

Stein Erik Lauvås

ordf. for kap. 563, 578, 579, 2445 og 3563

Helge André Njåstad

ordf. for kap. 575

Willfred Nordlund

ordf. for kap. 1 og 2

Eirik Sivertsen

ordf. for kap. 500, 510, 540, 3510 og 3540

Siri Gåsemyr Staalesen

ordf. for kap. 290, 581, 585 og 3585

Olemic Thommessen

ordf. for kap. 292, 560 og 3292

Ove Trellevik

ordf. for kap. 525, 567, 577 og 3525