Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Arbeids- og sosialdepartementet, Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 7)

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 9. desember 2020

Erlend Wiborg

leder og ordf. for kap. 646, 2620, 2661 og 5701

Elise Bjørnebekk-Waagen

ordf. for kap. 614, 3614 og 5607

Lise Christoffersen

ordf. for kap. 352, 604, 605, 2655 og 3605

Arild Grande

ordf. for kap. 613, 642, 643, 2542 og 3642

Margret Hagerup

ordf. for kap. 606, 635 og 648

Solfrid Lerbrekk

ordf. for kap. 611, 615, 616, 3615 og 3616

Heidi Nordby Lunde

ordf. for kap. 2541, 2543, 5704 og 5705

Per Olaf Lundteigen

ordf. for kap. 634, 640, 649, 664, 666, 3634 og 3640

Torill Selsvold Nyborg

ordf. for kap. 601, 621 og 2686

Kristian Tonning Riise

ordf. for kap. 660, 2650 og 2651

Gisle Meininger Saudland

ordf. for kap. 612, 665, 667, 2540, 2670 og 2680

Rigmor Aasrud

ordf. for kap. 600, 2470 og 5470