Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområde 17)

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 11. desember 2020

Helge Orten

leder

Solveig Sundbø Abrahamsen

ordf. for kap. 541, 542, 1320 post 36 og 3542

Bengt Fasteraune

ordf. for kap. 1351 og 1370

Elizabeth Åsjord Sire

ordf. for kap. 1314, 1320 post 72, 4320, 4322 og 5624

Jon Gunnes

ordf. for kap. 1301 og 1332

Øystein Langholm Hansen

ordf. for kap. 1313, 4313, 1330 post 76 og 77 og 4331

Nils Aage Jegstad

ordf. for kap. 1330 post 60 og 4330

Bård Hoksrud

Ordf. for kap. 1310, 4312, 5619 og 1320 post 65

Tor André Johnsen

ordf. for kap. 1320 post 1, 22, 28, 64 og 73 og 1323

Kirsti Leirtrø

ordf. for kap.1320 post 29 og 30

Siv Mossleth

ordf. for kap. 1320 post 31 og 1362

Sverre Myrli

ordf. for kap. 1352, 4352, 1354 og 4354

Arne Nævra

ordf. for kap. 543, 3543 og 4360

Ingalill Olsen

ordf. for kap. 1330 post 70 og 71 og 1360

Morten Stordalen

ordf. for kap. 1300, 4300 og 1321