Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8)

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 9. desember 2020

Anniken Huitfeldt

leder

Jette F. Christensen

ordf. for kap. 42, 141 og 144

Hårek Elvenes

ordf. for kap. 163, 1760 og 4760

Trine Skei Grande

ordf. for kap. 161, 164 og 1716

Trond Helleland

ordf. for kap. 118

Siv Jensen

ordf. for kap. 480, 481 og 3481

Martin Kolberg

ordf. for kap. 140

Audun Lysbakken

ordf. for kap. 159, 1791, 4791 og 4799

Marianne Marthinsen

ordf. for kap. 116 og 117

Emilie Enger Mehl

ordf. for kap. 170 og 179

Liv Signe Navarsete

ordf. for kap. 1735

Ingjerd Schou

ordf. for kap. 151 og 171

Jonas Gahr Støre

ordf. for kap. 100, 115 og 3100

Michael Tetzschner

ordf. for kap. 152, 160, 1700, 4700 og 4720

Geir Sigbjørn Toskedal

ordf. for kap. 150, 172, 1710 og 4710

Christian Tybring-Gjedde

ordf. for kap. 103, 104, 1720 og 4720

Morten Wold

ordf. for kap. 162