Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2020

Dette dokument

  • Innst. 1 S (2019–2020)
  • Kjeldedokument:
  • Utgivar: Stortingets presidentskap
  • Sidetal: 24
Til Stortinget
Oslo, i Stortingets presidentskap, den 14. oktober 2019

Tone Wilhelmsen Trøen

Eva Kristin Hansen

Morten Wold

Magne Rommetveit

Nils T. Bjørke

Abid Q. Raja