Innstilling fra finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett 2019, om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019, og om endringer i skatter og avgifter i statsbudsjettet for 2019 – BERIKTIGET

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 14. juni 2019

Henrik Asheim

leder og ordfører