Innstilling fra finanskomiteen om Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 7. juni 2019

Henrik Asheim

Vetle Wang Soleim

leder

ordfører