Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Innstilling fra finanskomiteen om Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 7. juni 2019

Henrik Asheim

Vetle Wang Soleim

leder

ordfører