Innstilling fra næringskomiteen om Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser

Dette dokument

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 6. juni 2019

Geir Pollestad

Tom-Christer Nilsen

leder

ordfører