Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 18/2019 av 8. februar 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i Den europeiske union og om verdipapirsentraler

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 4. juni 2019

Henrik Asheim

Fredric Holen Bjørdal

leder

ordfører