Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og råder Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Dokument 8:46 S (2017–2018) – Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om avvikling av pelsdyrnæringen – vedlegges protokollen.