Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i akvakulturloven (tilpasning av produksjon av hensyn til miljøet)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 28. mai 2019

Geir Pollestad

Bengt Rune Strifeldt

leder

ordfører