Bakgrunn

I dokumentet vert følgjande forslag fremja:

«Stortinget ber regjeringen om igjen å organisere renholdet i forsvarssektoren i Forsvarets egen regi når den inneværende kontrakten med den eksterne private leverandøren utløper i januar 2020.»

Det vert vist til dokumentet for ei nærare utgreiing om forslaget.