Innstilling frå utanriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Anniken Huitfeldt, Martin Kolberg, Marianne Marthinsen, Leif Audun Sande, Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik om anstendighet for renholderne i Forsvaret og en fornuftig organisering av renholdet i forsvarssektoren

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 3. juni 2019

Michael Tetzschner

Liv Signe Navarsete

fung. leiar

ordførar