Innstilling frå utanriks- og forsvarskomiteen om representantforslag om anstendighet for renholderne i Forsvaret og en fornuftig organisering av renholdet i forsvarssektoren

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 3. juni 2019

Michael Tetzschner

Liv Signe Navarsete

fung. leiar

ordførar