Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Investeringar i Forsvaret og andre saker

Dette dokument

  • Innst. 346 S (2018–2019)
  • Kjeldedokument: Prop. 60 S (2018–2019)
  • Utgjevar: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetal: 5
Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 3. juni 2019

Michael Tetzschner

Marianne Marthinsen

fung. leder

ordfører