Innstilling frå finanskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om forordning om endring av statistikkforordningen

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 4. juni 2019

Henrik Asheim

Ingrid Heggø

leiar

ordførar