Innstilling fra finanskomiteen om Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 28. mai 2019

Henrik Asheim

Sivert Bjørnstad

leder

ordfører