Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 4. juni 2019

Henrik Asheim

Elin Rodum Agdestein

leder

ordfører