Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i verdipapirhandelloven mv. (prospekt, markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner)

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 28. mai 2019

Henrik Asheim

Elin Rodum Agdestein

leder

ordfører