Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om to representantforslag som omhandler arbeidsavklaringspenger, samt varighetsbegrensningen i arbeidsavklaringsperioden

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 7. mai 2019

Erlend Wiborg

Heidi Nordby Lunde

leder

ordfører