Innstilling fra næringskomiteen om Endringar i sjølova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 5. mars 2019

Geir Pollestad

Margunn Ebbesen

leder

ordfører