Komiteens behandling

Komiteen ba i brev av 6. november 2018 om statsrådens vurdering av forslaget. Statsrådens svarbrev av 23. november 2018 følger vedlagt innstillingen.

Som ledd i komiteens behandling av representantforslaget ble det 26. november 2018 avholdt høring i saken. Følgende deltok på høringen:

  • NHO

  • Hovedorganisasjonen Virke

  • Norsk Industri

  • Byggenæringens Landsforening

  • NHO Reiseliv

  • NHO Service og Handel

  • LO

  • Fellesforbundet

  • EL og IT Forbundet.