Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 7)

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 5. desember 2018

Erlend Wiborg

leder og ordf. for kap. 646, 2620, 2661, 5701

Grethe Andersen

ordf. for kap. 612, 667, 2670, 2686

Terje Breivik

ordf. for kap. 621, 635, 664, 3635

Lise Christoffersen

ordf. for kap. 604, 605, 614, 872, 2655, 3605, 3614, 5607

Arild Grande

ordf. for kap. 613, 642, 643, 3642

Margret Hagerup

ordf. for kap. 606, 648

Heidi Nordby Lunde

ordf. for kap. 2540, 2541, 5705

Per Olaf Lundteigen

ordf. for kap. 634, 640, 649, 666, 3634, 3640

Kristian Tonning Riise

ordf. for kap. 601, 660, 2650, 2651

Eirik Faret Sakariassen

ordf. for kap. 611, 615, 616, 3615, 3616

Leif Audun Sande

ordf. for kap. 2470, 2542, 2680, 5470, 5704

Hadia Tajik

ordf. for kap. 600