Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområde 17)

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 4. desember 2018

Helge Orten

leder

Solveig S. Abrahamsen

ordf. for kap. 541, 542, og 1320 post 34, 35, 36 og 37

Arne Nævra

ordf. for kap. 1300 post 74, kap. 4360 og kap. 1320 post 63, kap. 1380 og 4380

Nils Aage Jegstad

ordf. for kap. 1330 postene 60, 61 og 64, kap. 4330

Tor André Johnsen

ordf. for kap. 1320 postene 1, 22, 23, 28, 61, 64 og 73, kap. 1323, og kap. 1330 post 75

Øystein Langholm Hansen

ordf. for kap. 1313 og 4313, kap. 1330 post 76 og 77, kap.4331

Dagfinn Henrik Olsen

ordf. for kap. 1310, 1311, 4312 og 5619

Sverre Myrli

ordf. for kap. 1352 og 1353, kap. 1354 og1357 4352 og kap. 4354

Siv Mossleth

ordf. for kap. 1320 postene 31 og 62, kap. 1362

Kirsti Leirtrø

ordf. for kap 1320 post 29 og 30

Bengt Fasteraune

ordf. for kap. 1370

Jonny Finstad

ordf. for kap. 1314, kap 1320 post 72, kap. 4320, 4322 og 5624

Jon Gunnes

ordf. for kap. 1301, 1330 post 63 og 65

Morten Stordalen

ordf. for kap. 1300, 1321 og 4300

Ingalill Olsen

ordf. for kap. 1330 post 70, kap 1360