Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Finansdepartementet (rammeområde 14)

Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 11. desember 2018

Dag Terje Andersen

leder og ordf. for kap. 51

Torgeir Knag Fylkesnes

Ulf Leirstein

ordf. for kap. 43

ordf. for kap. 44